רוחניות

להיות מורה

ק2

הרבה מושגים עוברים שינוי בתקופה זו גם "מורה".

מתבקשת הבנה והבחנה – מורה תפקידו ללמד.

התוכן או המיומנות המרכזית והבסיסית שמורה מלמד היא בחירה.

בחזרה למעלה