ביקורת

להסכים לראות

להסכים לראות

חוש הראיה הוא החוש שהכי נסמכים עליו, לראיה, עדות ראיה תופסת ועדות שמיעה לא.

צמיחה רוחנית מבקשת תמיד לבדוק קביעוֹת מסוג כזה, לא ממקום שופט אלא ממקום של הזדמנות ללמוד.

בחזרה למעלה